-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

تانک هاموی، به جای انتحاری، جوان تحصیل کرده ای را له کرد

بخشی از اعلامیه رستاخیز تغییر 


شب گذشته رژیم ضد مردمی با یورش بر چادر معترضین 2 تن را شهید، بیشتر از 20 تن را زخمی و 11 تن دیگر را بازداشت کرده اند.
یک تن از معترضین را دیشب با تانک هاموی زیر گرفته و به شهادت رساندند و یک تن دیگر را با شلیک گلوله شهید ساختند.
ما با مشوره با مردم قرار داریم و به اعتراض خود ادامه می دهیم.

اشاره: درافغانستان،عمر مبارزه مدنی درنخستین گام های آغازین به سرآمد. مبارزه تاریخی با استبداد و تشدد، با عذروالحاح و لبخند نا ممکن است. تنها مقاومت سراسری می تواند ماشین قراضه کهنه پرستان را درهم بشکند.