-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

چرا کنسل اسماعیلیان در کابل سکوت اختیار کرده است؟

جاوید «روستاپور»

اشاره: سیدمنصور «نادری» بخشی از پروژه ستون پنجم است.


از سه روز به این سو است که به صدها تن از جماعت اسماعیلیه در صفحات رسانه های اجتماعی؛ در پیوند به اظهارات آقای سید منصور نادری که به "نماینده و رهبری" حدود سه میلیون جمعیت اسماعیلیه افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کردند. واکنش تند نشان داده و مخالفت خود را با بخشی از صحبت های آقای نادری ابراز کردند. 
این افراد سریعآ در نوشته های خود تاکید کرده اند که آقای نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان نیست و چنین ماموریتی به گونهء رسمی از جانب شاهزاده کریم آقاخان، رهبر اسماعیلیان جهان برایش داده نشده است. 
جماعت معترض گفته اند نهادی که به عنوان نمایندگی رسمی اسماعیلیان در افغانستان هم نزد جماعت اسماعیلیه و هم در نزد دولت موقف رسمی دارد کنسل کریم آقاخان در کابل است.