-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۶, جمعه

امریکا چهل میلیارد دالر را در چه زمینه هایی درافغانستان مصرف می کند؟

نشریه امریکایی فارین پالیسی نوشته است که گسترش حضور نظامی امریکا در افغانستان ارزان نخواهد بود. واشنگتن در سال جاری به هدف حفظ ۸۴۰۰ سرباز امریکایی و تجهیز و آموزش نیروهای افغان میلغ ۴۵ میلیارد دالر اختصاص داده است که از آن جمله ۵ میلیارد دالر مستقیم به حساب نیروهای امنیتی افغان می رود. علی رغم لفاظی های اداره ترمپ در زمینه اعمال فشار برمتحدان امریکا به خاطر پراختن بیشتر سهمیه مالی تا کنون در مجموع ۷۸۹ میلیون دالر حاصل شده است.