-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۴, یکشنبه

کوتاه ترین جنگ نامه علیه تقدیر/ داوود رهجو

 
سرزمینی که مردمانش به دهل هرکس برقصند ، زنانش را در انظار عمومی آتش بزنند ، دخترانش توسط پدرانش باردار شوند ، انفجار و انتحارش زبانزد عام و خاص شود ، کوکنارش 90 درصد جهان را تمویل کند ، حکومت داری اش فاسد ترین نظام دنیا گردد ، شهروندانش به بهانه های گوناگون کشته شوند ، پناهجوهایش بدنام ترین مردم دنیا معرفی گردد ، ملا هایش برخلاف دین حرکت کنند........
چی نام بگذاریم این وطن را ؟
به کدام الفاظ افتخار کنم به تو ؟
خسته شدم