-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۵, دوشنبه

 به گزارش منابع رسمی پاکستانی، درجریان سفر وزیرخارجه چین به کابل پاکستان و افغانستان  روی ایجاد یک سازه مدیریت بحران توافق کردند که شامل مبادله اطلاعات به موقع و موثر بین دو طرف خواهد بود. توطئه آمیز ترین زاویه سفر مشکوک وزیرخارج چین این است که باید گفت وگو میان وزرای خارجه پاکستان، افغانستان و چین برگزار شود.