-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۰, شنبه

نشست سه جانبه ارگ، حزب اسلامی وطالبان

یک گزارش اطلاعاتی مشعر است که باید قدم به قدم زمینه رشد سیاسی حکمتیار فراهم شود.به ابتکار حزب اسلامی، رایزنی ها میان حزب اسلامی و دسته جات طالبان درجریان است و امکان دارد مجلس رسمی مذاکره و مشوره بین ارگ، حکمتیار وطالبان به حمایت پاکستان و ترکیه درخارج از افغانستان برگزار شود. 
ابتکاراین نمایش سیاسی که کاملن درغیاب شورای صلح به رهبری استاد خلیلی درجریان است، به حکمتیار واگذار شده و درنقش نماینده دکترغنی برای نشست اصلی زمینه سازی می کند.