-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

ولایت پکتیا ۳ صدهزار دالر به شمیم جان فروخته شد


فساد عظیم در دولت کابل مردم را به بینی رسانده است. طبق گزارش از داخل ارگ  ولایت پکتیا مهم ترین ولایت درحوزه جنوب شرق بعد از تبدیلی جنرال زلمی ویسا خالی مانده است  حال روی سرنوشت این  ولایت قمار  وداوطلبی جریان دارد.  
گزارش مشعر است چندین نفر به کرسی پکتیا چشم دوخته اند  وتوان مالی خود را به نمایش خواهند گذاشت. اطلاعات پشت پرده حکایت دارند که در همین ۴ روز اخیر ترازوی شمیم جان کتوازی زور گرفته و به مبلغ  ۳ صدهزار دالر نقد قیمت معجل این  عروس را ازآن خود کرده است.  
نمایندگان لویه پکتیا می گویند که شمیم جان  از کمونیست های های قدیمی  واز یاران گلاب زوی است که  روزگار سختی را  پشت سر گذاشت.  با آمدن آمریکایی ها به افغانستان با گرفتن پروژه ها به سرعت به یک میلیونر بدل شده است.
مشارالیه یکی ازکارگزاران  تجارت مواد مخدر درمرز بین افغانستان وپاکستان  وتجارت سنگ  کرومایت هم به حساب می آید. 
بعضی وکلایی پارلمان از لویه پکتیا می گویند که  اشرف غنی  پکتیا را  به یک  قاچاق بر  فروخته وعزت پکتیا را به زمین زده است. با توجه به سنت سیاسی درپکتیا این ولایت  باید  به یک ریش سفید متنفذ قومی داده شود  نه به یک تاجر بدنام که  حتی شرکت اش را آمریکایی ها  بلک لیست کردند.  
جنجال سر پکتیا  شدت گرفته است  وتاحا  شمیم جان  پیش تازمیدان است و در اداره امور  وارگ ریاست‌ جمهوری  پول  وثروتش  در لابی گری  ازدیگران سبقت گرفته است.