-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۴, یکشنبه

اهانت به پشتون اهانت به انسانيت است. تفرقه افگنان روسياه اند. ما همه اعضاى يكديگريم. چشم به دست و دست به زبان چرا اهانت روا بدارد؟