-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۵, یکشنبه

سنگسار درغور، غوغای دروغ در دادستانی کابل

بنا به آمار در سال گذشته، 118 مورد خشونت مرگبار و تکان دهنده علیه زنان در ولایت غور ثبت شده که نه تنها عاملان آن هیچ گاه به قانون سپرده نشد، بلکه آمارهای واقعی بسیار فراتر از ثبت های کاغذی است. اما ارگ و لوی سارنوالی مرتبط به آن، تنها  ترین مورد رسیده گی به عدالت را در قضیه جنرال دوستم تشخیص داده اند! اروپا وامریکا از ادامه دهشت در غور و تباهی زنده گی زنان بیچاره افغانستان خیال شان هم نیست. فرید «حمیدی» چه گونه با خودش راحت می خوابد؛ راحت می خورد و راحت نفس می کشد؟ بنده خدا، همان موقعیت مثبت و سازنده درکمیسیون حقوق بشر برایت بسیار مناسب بود تا این که درگرداب گناهان ارگ نشینان غرق شده ای.