-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

قوماندان قلم و شیرآغا چرا کشته شدند؟

نثار احمد عزیزی
تعرض ملكيت هاى دولتى توسط افراد وابسته به حکمتیار در نواحی مختلف شهر كابل:
 ساعت 9 شب گذشته قومندان های حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار در منطقه تنگی بتخاک ولسوالی بگرامی کابل دور هم جمع شدند.
هدف از گردآمدن شان غصب زمین های دولتی در ساحات ولسوالی بگرامی بود.

این یکی از همان مناطقی است که در دهه 70 خورشيدى همین جنایتکاران، شهر کابل را از آنجا راکت باران می کردند. نخست نزاع بر سر تقسیم زمین های دولتی بمیان آمده و تنش لفظی صورت می گیرد. پس از مشاجره تند به درگیری مسلحانه اقدام نموده و بالای یکدیگر تیراندازی نمودند که در نتیجه ... معروف به قوماندان قلم و شیرآغا برادر قومندان زرداد فریادی کشته مى شوند.

افراد حزب اسلامی در محور گلب الدین حکمتیار در نواحی مختلف شهر به ملكيت هاى دولتى تعرض و برخلاف تفاهمنامه صلح با دولت عمل نموده اند. در حالي كه تمام مليشه هاى گلب الدين مسلح هستند همگام با طالبان در بى ثباتى و تشنج نقش ايفا مى نمايند.