-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

تحفه جعلی جان مکین به افغانستان

دکتر اشرف غنی با پیشنهاد هیئت سناتوران امریکایی در مورد عملیات مشترک با پاکستان بر ضد تروریستان درمناطق مرزی موافقت کرد. این موافقت، تاییدی است بر ادعای پاکستان مبنی براین که پایگاه های تروریستانی که به تأسیسات در داخل پاکستان حمله می کنند، در افغانستان قرار دارد.
جان مکین برای آسان کردن پروژه امنیتی حکومت خودش چنین درامه ای را درست کرد که هدف از آن، بستن دست های افغانستان در برابر ضربات پاکستان است. اما ضربات عملیاتی پاکستان هرگز قطع نخواهد شد مگر این که حکومت کابل اصطلاح جعلی و بی فایده «خط دیورند» را از ادبیات رسمی خویش حذف کند. هرگونه رد کردن مرز با پاکستان، از نظر پاکستان تجاوز و  مداخله در امور داخلی آن کشور است و حجم حملات بر افغانستان را سیرصعودی می بخشد؛ این درحالی است که با حلوا حلوا گفتن های هوایی، دهان ارگ نشینان نیز شیرین نمی شود.