-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

شکستن محوریت جنرال دوستم در سیاست فعلی امریکا؟!

چوب کاری سایه جنرال دوستم از سوی سفارت امریکااعلامیه سفارت امریکا در مورد ردگیری قضیه به ظاهر «شخصی» جنرال دوستم، انگیزه سیاسی در سطح داخل و منطقه دارد. پالیسی امریکا  نسبت به جنرال دوستم در اعلامیه سفارت امریکا،  بیانگر نگاه رسمی دولت امریکا بوده و نسبت به سالیان گذشته متفاوت تر مطرح شده است که ممکن است به تصفیه حسابی گریبانگیر برای دوستم بیانجامد.

 درین که چرا مقامات کاخ سفید موضع سیاسی خویش را در قبال یک مسأله «شخصی!!» آن هم درچنین زمانی آشکار کرده اند؛ یک باریکی وجود دارد. از روی عمد ماجرا را «شخصی» عنوان می کنند که هم وجهه دوستم را زخمی کنند و هم از تقابل سیاسی با دوستم به نحوی طفره بروند. البته محور دوستم همیشه از نظر مبارزه با سبوتاژ تبلیغاتی ضعیف بوده است. مسلم است که اگر جنرال دوستم در قضیه کشتار دو هزار تن از طالبان تسلیم شده در سال 2001 زبان به فاش گویی بگشاید، روحیه امریکایی ستیزی بیشتر از میزانی که حالا وجود دارد، فوران خواهد کرد.

درگذشته، گه گاه از زبان روزنامه های پالیسی گرای امریکا نظیر واشنگتن پست و نیویورک تایمز، تصویری یکی از جنایت کاران جنگی از دوستم داده می شد یا با توجه به پالیسی ایجابی، چیزی در همین مقیاس گفته می شد و سپس فراموش می شد. این نخستین بار است که امریکا به گونه رسمی، سایه جنرال دوستم را ( نه استاد عطا ومحقق را) منافقانه چوب می زند. مخدوش سازی چهره جنرال دوستم سخت حسابگرانه است که به دنبال آن، نوبت به عطا و محقق رسیده نی است؛ با این حال، هیچ چیزی در سرزمینی به نام افغانستان ضمانت شده نیست؛ این رفتار یا کمر محفل ارگ را به طور «مستعجل» بسته می کند؛ یا حوادثی پیش می آید که تاریخ دوره آخر دکترنجیب الله مکرر خواهد شد.
بعد از یک دوره پخته پرانک های چند جانبه، آنگاه دست تفاهم و دوستی سفارت امریکا دوباره به سوی جنرال دوستم دراز خواهد شد. سیاست، یعنی این. دوستم زدایی یک دوره کوتاه آزمایشی است اگر نتیجه نداد، گزینه های دیگر به زودی به کار می شود.