-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۳, سه‌شنبه

صلاحیت های دکترعبدالله افزایش نیافته است

غنی- اتمر که از دکترعبدالله روی گشتانده بودند، اکنون داشتن عبدالله در کنار خود را به مصلحت می دانند و دست کم زبان عبدالله را علیه دیگر رهبران ضد طالب- داعش به کار می گیرند. اتحاد جنرال دوستم، عطانور و محقق، یک تهدید جدی به حاکمیت ارگ به حساب می رود. صاف و ساده باید گفت که این پروژه جدید تقابل منطقه ای است. با این حال گزارش های دقیقی در دست است که دکترعبدالله حتی در حد یک معین وزارت صلاحیت اجرایی ندارد. با این حال، موصوف از موقعیت خویش سخت راضی و متلذذ است.