-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

اشاره نیویورک تایمز به طرح مخفی امریکا برای صلح درافغانستان

ازمقاله نیویورک تایمز این طور استنباط می شود که ترمپ حتمی باید با طالبان معاهده صلح «امضاء» کند.


روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز به تازه گی نوشته است که  سیاست امریکا معطوف برای رسیدن به صلح  درافغانستان است. اما ایالات متحده درتماس های محرمانه هرگز از توان خود برای آوردن فشار سیاسی و دپلوماتیک استفاده نکرده است. طالبان مدت ها پیش مایل به مذاکره با ایالات متحده بوده اند، اما آن ها مخالف نشستن عقب میز مذاکره با حکومت افغانستان اند که آن را یک دولت دست نشانده می خوانند. دولت افغانستان خواستارگفت وگو با طالبان است مشروط بر این که اطمینان یابد مشروعیت حکومت زیر سوال نرود.
طالبان با حضور نظامی ایالات متحده در خاک افغانستان شدیدن مخالف است اما فراتر از افغانستان کدام آرزویی ندارد. امریکا با امضای معاهده صلح فرصت می یابد که نیروهای خود را برتهدید های منطقه ای متمرکز کند که مستقیما سرزمین و منافع امریکا را نشانه رفته اند. به اضافه پیگیری صلح راه موثری در امر نظارت و مدیریت شورشگران و حامیان شان به شمار می رود. در رابطه به حل وفصل سیاسی ( بحران افغانستان) میان ایران، روسیه، پاکستان وچین (بیشترسازنده) اجماع وجود دارد. بدون شک دیدگاه ها دررابطه به شرایط مطلوب برای هریکی، یکسان نیستند اما موجودیت چنین اجماعی برای امریکا یک فرصت به شمار می رود.

درین راستا ایالات متحده  به تنهایی اقداماتی را روی دست گرفته و در گفت وگو های محرمانه، به ایجاد چهارچوبی  جهت رسیدن به یک تفاهم اولیه آغاز کرده است. تمرکز اصلی امریکا در جنگ به تلاش ها برای دستیابی به یک صلح ناسازگار کمک کرده است.
برای رهبران جناح های جنگ در افغانستان، ایجاد تعهد پایدار و حمایت از رای دهندگان به هدف پیگیری مصالحه، سخت تر از ادامه جنگ است.  هر جناح سیاسی مایل است از موضع قدرت وارد مذاکره شود. آنان درگفت وگوهای صلح نسبت به نیات دشمن از خود شک و تردید نشان می دهند و این راهی برای تشخیص نیات طرف مقابل است که با علاقه مندی عواقب آن را می سنجند. پررنگ تر شدن تعهد امریکا درمورد حل وفصل سیاسی تمام موانع درین زمینه را برطرف نخواهد کرد.  اما این یک نیاز اولیه است. درین مسیر، برای ترمپ، نخستین گام اعلام این مسآله است که حاضر به امضای معاهده صلح است.  او می تواند جهت مشخص کردن جزئیات خروج نظامی از افغانستان آماده گی خود را نشان دهد و در جریان مذاکرات، بر منافع ملی امریکا تاکید داشته باشد.
نویسنده نیویورک تایمزدر خاتمه تاکید می کند که یک سازشنامه صلح به زودی یا به آسانی محقق نخواهد شد. هرگاه امریکا سیاست خود را به گونه جدی روی همین مساله عیار نسازد صلح به دست نخواهد آمد. اگر اداره ترمپ بحث حمایت از مصالحه را نادیده بگیرد، رهبران امریکا در رابطه به بررسی راهبرد بعدی، با انتخاب هایی به مراتب بدتر از حالا رو به رو خواهند شد.