-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

حزب وطن، ماشین درهم شکسته است و ربطی به جبارقهرمان و بحران کنونی هم ندارد

تلاش برای بازسازی «حزب وطن» به ا بتکار جبار «قهرمان» بعد از دیدار های مکرر یا حکمتیار و دکترغنی آغاز شده است و به پشتوانه مالی و سیاسی همین دو مرجع (حداقل) شکل کوچکی از یک جریان برای همیشه نابود شده را به وجود آورده است.
جبار قهرمان، موقیتی سخت آسیب پذیر دارد، نه درولایت خودش جایی پایی دارد، نه چهره ای ولسی شمرده می شود. یگانه امتیازی که دارد شوق تپیدن برای ابراز وجود در تعاملات سیاسی موجود است. امتیاز درجه دومش این است که از آخرین ماه های سقوط دولت نجیب الله، به حزب اسلامی حکمتیار پیوسته بود که شکست خوردند. کاربردی ( هرچند کوچک وغیرموثر) که برای دکترغنی دارد این است که به حیث یک فعال قوم گرا، مثل یک خشت درشت می تواند دربنای شکسته غنی- اتمر جا به جا شود. من می توانم پیش بینی کنم که درجنگ های آینده علیه شورای نجات و شورای حراست درنقش یک پیشقراول رضا کارعرض اندام خواهد کرد.  اگر من جای او بودم، نخست به سوالات شفیع عیار که او را مخاطب قرار داده بود، پاسخ مقنع می دادم و بعد دست به این کار می زدم.