-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۵, پنجشنبه

انگلیس در دام جهادی های طلاپرست گیرآمده است

موسسه هنری جکسون می‌گوید که تحقیقاتش از ارتباط آشکار و مستقیم میان برخی اشخاص و بنیادهای مستقر در عربستان با نفرت‌پراکنی و گروه‌های جهادی مروج خشونت در بریتانیا خبر می‌دهد.
این موسسه برخی شهروندان و بنیادهای خیریه در عربستان سعودی را متهم کرده است که “نوعی وهابیت غیرلیبرال و تبعیض آمیز” را به خارج صادر می‌کنند.
اندیشکده‌های فعال در تحقیقات پیرامون روابط خارجی بریتانیا از دولت این کشور خواسته‌اند تحقیق و تفحصی علنی از نقش عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حمایت از عقاید دینی افراطی انجام دهد.
سفارت عربستان در لندن نتایج و روش این تحقیق را “نادرست” خوانده است.
گزارش مفصلی که در سال ۲۰۱۵ به دستور نخست وزیر وقت، دیوید کامرون درباره سازمان‌های جهادی بریتانیا تهیه شده بود هنوز اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است.