-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۲, پنجشنبه

محفل ارگ، از اعمال فشار بر جنرال دوستم بیمناک بودند. لوی سارنوالی  می‌گوید که دوسیۀ جنرال عبدالرشید دوستم، یک ماه قبل به محکمه سپرده شده بود. تا زمانی که دوستم یک ائتلاف مخالف راه نینداخت، ارگ درخاموشی و انتظار به سر می برد. ارگ زمانی دست به کار شد که امریکا و اروپا از حمایت خویش اطمینان دادند. ریسک وخطر این کشمکش برای محفل ارگ بیشتر است تا برای امریکا و اروپا.