-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

پایگاه اطلاع رسانی بنیاد میراث چنین نوشته است:

بخش عمده مخالفت با افزایش شمار نیروهای ایالات متحده در افغانستان از نظرفکری  بریک دیدگاه قدیمی درمورد افغانستان و ماموریت امریکا استوار است. درحال حاضر هدف عمده تمرکز بر یاری رسانی به افغان ها درجنگ با طالبان است تا این کشور از افتادن به هرج و مرج دهه ۱۹۹۰ نجات داده شود. استقرار امریکا درافغانستان وارایه کمک های دپلوماتیک، اقتصادی و نظامی به خاطر آن است که امریکا دریک منطقه بسیار مهم با مخارج اندک حضور خود را حفظ کند.