-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

هر لمپن و بیمار خبرنگار بوده نمی تواند!

شمش «نجفی»دیشب ویدئویی را دیدم که رفتار غیر انسانی این جوان با لیلا حیدری مسئول کمپ مادر و رستورانت تاج بیگم را نشان می داد. در ویدئو پیام بسیار واضح بود که از رفتار آقای گویا خبرنگار آشکارا مشاهده می‌شد.
دیدن این ویدئو مرا به یاد دوره طالبان انداخت؛ آن زمان صنف هفتم مکتب بودم که در منطقه طالبان مسلط شد، در گام نخست مکتب دخترانه را بست و یک تیم امر به معروف داشت که حتی به سر و ریش مردم کار داشت، با رفتار های غیر انسانی شان زندگی را بر مردم سیاه ساخته بود. رفتار این شخص بیانگر همان دوره بود که به هیچ عنوان نمی توان ادعا کرد که برخورد یک خبرنگار، اخلاق خبرنگاری و مسئولیت خبرنگار چنین ایجاب می‌کند. این شخص با مفکوره طالبانی و داعشی در رسانه خانه ملت کار میکند.
اگر این آقا با این رفتار ناشایست شان مورد پیگرد قرار نگیرد، چی قضاوتی را در مورد رسانه پارلمان خواهیم داشت.
هر لمپن و بیمار خبرنگار بوده نمی تواند!