-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

کابوس طالبان درکاخ سفید گشت می زند

روزنامه گاردین نوشته است که جنرال جوزف دانفورد فرمانده امریکایی هفته گذشته از کابل دیدار کرد تا شرایط اعزام قوای بیشتر امریکایی به افغانستان را ارزیابی کند.
وقتی که این سوال مطرح شد که چشم انداز برنده شدن در جنگ افغانستان از چه قرار است، جان مک کین خواستار شکست طالبان از طریق نظامی شد و آن «مزیت در میدان جنگ» خواند. وی گفت: "برنده شدن، یعنی کنترل مناطق عمده ای از کشور را به دست آوردن و سپس کار در زمینه آتش بس با طالبان. به نظر مکین، طالبان حاضر به مذاکره نخواهند شد مگر این به این نتیجه برسند که همه چیز را از دست می دهند. 
اما لیندسی گراهام سناتور دیگرامریکایی گفت: تنها پشت کردن به اسلام رادیکال امریکا را امن نخواهد کرد. من همانند هر امریکایی دیگر خواستار آنم که ما درافغانستان برنده خواهیم شد زیرا مردم آن جا حاضر به بازگشت به تاریکی نیستند، آن ها دنبال روشنایی اند.