-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۷, سه‌شنبه

مهمانان خاص استاد عطا کجا غایب شده اند؟

دپلوماسی منفعل رسانه ای مبتنی بر پرده پوشی عریان برای استاد عطا، هیچ سودی ندارد. از قول استاد عطا محمد نور روایت شده است که هواپيماى آمده ازترکیه مربوط «مهمانان خاص من از دفتر تيكاى كشور تركيه بودند كه بنا بر مشكل فنى، در بلخ نشست نكرد. جنرال دوستم در تركيه به سر مى برد و هيچ گونه ممانعت قانونى براى برگشت نيست و خبر هاى نشر شده حقيقت ندارد.»
وقتی طیاره «دربلخ نشست نکرد» پس به کجا رفته؟ وضاحت داده نشده که واپس به ترکیه برگشت کرده یا درهمین حول وحوش اتراق کرده است؟ وقتی مشکل فنی درکار باشد، ( چنان که استاد عطا می گوید) تقاضای عقل سلیم این است که باید هرچه زود تر به میدان مزار نشست می کرد تا احتمال خطر حتمی ناشی از «مشکل فنی» فرومی کاهید. والی بلخ نگفته است که این طیاره حامل «مهمانان خاص» مبتلا به مشکل فنی، چطور واپس «مع الخیر!» به ترکیه رفت یا با سرنوشتی موهومی رو به روشده که میزبان تا الحال از آن بی خبر مانده است؟!