-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

فرمانده عمده طالبان بدخشان تحصیل کرده روسیه است

بعد از کشته شدن قاری فصیح الدین، احتمال دارد داکتر فضل الله ابتکار را دردست خود گیرد.

گزارشی از هارون «سمرقندی» ناظر محلی تحولات جنگی در شمال


اگر کشته شدن قاری فصیح الدین والی نام نهاد طالبان در بدخشان درست باشد که در این چند روز از طریق رسانه های اجتماعی نشر شد، شخصی که پس از این در میان طالبان بدخشان قدرتمند خواهد شد، داکتر فضل الله است  که موصوف تحصیل کرده روسیه می باشد و فعلا دارای چهل نفر مسلح آموزش دیده است؛ حمایت مستقیم روسیه را دارد و مورد اعتماد روسها نیز می باشد.
قاری فصیح الدین در مدارس پاکستان آموزش دیده بود و وفادار آی اس آی بود و با توجه به ایتلاف پاکستان و روسیه مورد حمایت روس ها نیز قرار داشت. در کل طالبان روسی بیشتر نقش جنگی و محلی دارند اما در سطح رهبری طالبان دارای صلاحیت های تصمیم گیری نمی باشند و پاکستان نفوذ خود را بالای طالبان حفظ نموده و فقط براساس ایتلاف، طالبان و دیگر گروه های تروریستی را در اختیار روسیه قرار داده است.
هنوز تعیین والیان ودیگر مسوولین بلند رتبه طالبان تحت نظر آی اس آی قرار صورت می گیرد واما اکمالات ومدیریت طالبان شمال که 90 فیصد آن ها طالبان روسی به شمار می روند، توسط روسیه صورت می گیرد.  شاخه طالبان روسی درمنطقه روز تا روز در حال نیرومند شدن است که طبق گزارشهای راهبردی گفته می شود تداوم وضعیت موجود میتواند رهبری کامل طالبان را در دست روسها قرار بدهد ؛ بنا براین پس از کشته شدن قاری فصیح الدین والی نام نهاد طالبان بدخشان شاهد قدرت گیری بیشتر فرکسیون طالبان روسی خواهیم بود چون گزارش ها میرساند که داکتر فضل الله امکانات فراوان پولی وتسلیحاتی در اختیار دارد که تا حالا قاری فصیح الدین به او جز فعالیت جنگی اجازه فعالیت های جلب و جذب و افزود بیشتر نیرو در گروه خود فضل الله را نمیداد فقط در چوکات تشکیلاتی قاری فصیح الدین می توانست امکانات مالی و تسلیحاتی خودرا در اختیار آن ها قرار بدهد .