-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۷, سه‌شنبه

امریکا وجهان با نیمه دوم نفوس افغانستان نیز وارد جنگ خواهند شد

گزارش می شود که نیروهای آلمانی مستقر در شمال افغانستان برای نخستین بار به طور آشکار علیه جنرال دوستم از رهبران ضد طالبان دست به دخالت و کارشکنی زده اند. این خبر ها درصورتی که تایید شوند، پای امریکا وناتو در منجلاب افغانستان فروتر خواهد رفت. جلوگیری از نشست هواپیمای حامل جنرال دوستم قبل از آن که یک اقدام کوچک به هدف جلوگیری از کلان تر شدن احتمالات تنش درسطح داخلی باشد، یک اقدام پلان شده از سوی جامعه جهانی برای ورود به جنگ با نیمه دوم مردم افغانستان است. 
حجم و ژرفای این اشتباه به ظاهر کوچک در محاسبات و پیش بینی های متحدان جهانی ما شاید پررنگ درنظر نیاید، اما درافغانستان، هماره یک جرقه ای تصادفی یا کوچک به دریایی از آتش مبدل شده است. این ها داوطلبانه زمینه را فراهم می کنند که مجموعه ای تازه از دسته جات اپراتیفی خشن ونیابتی در کلکسیون نیروهای شامل در جنگ افغانستان شامل شوند.