-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

استقبال رسمی از داعش روی فرش سرخ سفارت عراق

همه چیز افشا و عریان، اما سخت پر تاوان و عبث نقشه گذاری شده است. آن چه در عراق و شام از دست شد، درافغانستان جبیره شدنی نیست.
داعش خراسان دروغ رسانه ای دو برابر کلان تر از حجم «مادربم» ها در افغانستان است.
نخستین حمله سازمان یافته بر سفارت عراق در کابل، بالاتر از منطق رسانه ای داعش به شمار می رود. هیچ سندی وجود ندارد که تشکیلاتی اختراع شده در افغانستان تحت نام داعش «خراسان» از مبداء اصلی آن در خاورمیانه سوق و اداره و تأمین مالی و تسلیحاتی شود. اگر تایید کنند که چنین است، چه بهتر. نقاب بی زحمت از چهره های اصلی به زمین می افتد. درغیرآن، بحث گردش هوا پیماهای مشکوک درشمال افغانستان، تسلیم شدن قصدی برخی قطعات نظامی دولت کابل وجا گذاشتن تمام سازوبرگ جنگی به طالب و داعش و... مشروعیت نیم بند تیم ارگ و حضور درمحاصره افتاده امریکایی ها را به گونه بی سابقه داغ خواهد کرد.

 به همان مقیاسی که رفتار و فلسفه داعش چند پدره عربی درعراق و شام، به عملیات پایدار و چند منظوره، عربستان، ناتو و امریکا عربستان ربط قطعی دارد، کار برد شعبه خراسان این پدیده در مکان و زمان متفاوت ( حوزه افغانستان) به همان منظور فعال شده است. این واقعیتی است معادل طلوع آفتاب ازشرق و افول درغرب. 
طلاپرستان سعودی، بعد از قلع و قمع سازوسامانه داعش در موصل عراق، با یک رشته واکنش ها و بحران داخلی مواجه شده اند و نیاز دارند برای تسکین درد درونی در جنگ با ایران، خاک افغانستان را به اجاره بگیرند و یک جا با امریکایی ها و دنیای اروپا ازین معرکه فایده بردارند. 
اما دوران فایده گیری خالص سپری شده؛ مخارج کمرشکن و ثمرات کار امری مسلم نتواند بود. عملیات روسیه از هوا و ایران در زمین سوریه و عراق، تنها آینده  پروژه داعش را تباه نکرده بلکه نشانه هایی دیده می شود که پدرمذهبی و فتاوی داعش- آل سعود- با دو بحران- درسطح داخل و درگستره جهان اسلام- دست و پنجه نرم می کند.

امریکا وانگلیس که از پروژه داعش در خاورمیانه چیزی به دست نیاورده اند، عزم جزم کرده اند که ازین درخت مرگ، درافغانستان میوه بگیرند. حمله تروریست ها به سفارت عراق درکابل اعلام رسمی انتقال مرکزیت داعش و مسلم نمایی این پدیده درحال فروپاشی درخاور میانه به کوهستانات استراتیژیک افغانستان است. اما دیگر هیچ کسی حتی افراد عادی در افغانستان در شکست این نقشه عبث و راه اندازی این گردوخاک، تردیدی به خود راه نمی دهند؛ روسیه و ایران که به جایش!

کاخ سفید باید یک راه میان بُر و آبرومندانه تر برای نجات از باتلاق افغانستان «تگ ودو» کند. روسیه در موقعیت مسلط قرار دارد و زود باشد که در برابر بهانه سازی های استراتیژیک تحت نام داعش خراسان، هم از راه زمین و هوا ، هم درجبهه رسانه و تبلیغات، هم در نبرد اطلاعاتی و هم در زورآزمایی های دپلوماتیک سناریوی سوریه را در تئاتر افغانستان نیز به اجرا درآورد.