-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۰, سه‌شنبه

جیسن دمپسی یک افسر امریکایی که درافغانستان جنگیده، می‌نویسد که اردوی امریکا در افغانستان ناکام شده  و این ناکامی تکتیکی نه بلکه یک ناکامی در نحوۀ رهبری جنگ بوده است.

نویسنده به این باور است که نقش رهبری کنندۀ جنرال دیوید پیترویس و رهمنود‌های نظامی ضد شورش بسیاری‌ها را متقاعد ساخته بود که اردوی امریکا خود را به شکل دراماتیک با جنگ‌های افغانستان و عراق عیار خواهد ساخت ولی جای تأسف است که چنین تغییر و تحول ظاهری بود.