-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

یکی از فرماندهان مشهور و به ظاهر «بزن بهادر» پنجشیر که اخیراً با حکمتیار دست اتحاد داده،  در هنگام ملاقات امیرحزب اسلامی گفته است: این جانب مانند مارشال صاحب مرحوم، عضو سابق حزب اسلامی بوده و دراصل به قوم صافی هم تعلق دارم.