-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

مقاطعه سیاسی به مقاطعه جغرافیایی می انجامد

نوشته: احسانی


افغانستان ميراث پدري اشرف غني و چند آدم دور و بر او نيست كه يكي ممنوع الخروج و ديگري را ممنوع الورود كنند.

به باور من دوام اين همه قلدري هاي فراقانوني از سوي غني باعث آن خواهد شد كه شمال افغانستان از سالنگ شمالي روند مقاطعه با حكومت كنوني كابل را اعلام كرده و واليان ولايت هاي شمال و شمال شرقي را به كابل بفرستند.

فكر نكنيد خيال پردازي كرده ام. باور نداريد غني را تشويق به هرج و مرج بيشتر بكنيد و آنگاه مي بينيد كه مقاطعه سياسي توام با جغرافيا انجام مي شود يا خير؟

خيلي خيال خام است كه غني بخواهد از ورود دوستم به شمال جلوگيري كند. او كه سالها در شمال حكومت كرده و با اكثر همسايگان شمالي كشور رابطه فراتر از غني دارد و سنگ سنگ شمال را مي شناسد، چطور است كه نتواند وارد خانه اش شود حتا اگر تمام قدرت غني، داعش، طالب امريكايي و غيره عليه او باشند.

غني به جاي مانع شدن دوستم، راه هاي صالح جويانه تري يگري را در پيش گيرد، ورنه با تكيه بر تنها همپيمان اش( حكمتيار) عمر ماندنش در ارگ را بيشتر نميتواند.