-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۳, جمعه

گفتاری عبرت بار از قلم کاوه «اروند»

زنان یک جامعه را محدود کنید ، آن ها را حقیر کنید ، تمسخرشان کنید ..
کاری کنید تا بزرگترین آرزویشان ازدواج و بزرگترین هنرشان آشپزی و خیاطی باشد . .
بلایی بر سر آن ها بیاورید تا از اجتماع بترسند ، تخم تفکری در ذهن پدرانشان بکارید تا ایمان بیاورند دخترانشان را باید در قفس پرورش دهند ، کتاب علم و قلم و چکش را از دخترانشان بگیرید و به جای آن ملاقه و سوزن دستشان بدهید، با جوانان شان کاری کنید که از جنس مخالف شان دور باشند ولی تمام تفکرشان پیش آن ها باشد.
هر کسی که برای آزادی زنان تلاش کرد را بنده شیطان و دشمن خدا بنامید که او دشمن ما ، و ما خدای زمین هستیم.
من تضمین میدهم چنين جامعه ای هزار سال هم بگذرد ، پیشرفت نخواهد کرد‌.
پ ن: ميگن كه اين گپها را وينستون چرچيل گفته، مچم ديگه، والله العالم