-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

پیشدستی حکمتیار درجنگ علیه «شورای نجات»

بعید است راه اندازی علی الحساب جنگ درتخار، تهدید «شورای نجات» علیه حیاط خلوت محفل ارگ را خنثی کند. بالا بردن فلیته آتش در شمال، کار دولت کابل را زود تر یکسره خواهد کرد.
 


 
گزارش شده است که نفرات حکمتیار تحت رهبری بشیر «قانت» درنخستین حمله بر دشمنان «تنظیمی» درتخار به زنده گی ۲۲ تن از آنان خاتمه داده اند تا با شعله ور کردن جنگ خانه گی برای اهداف بعدی زمینه فراهم شود. این دور جدید مدیریت جنگ و آشوب است که از محفل ارگ ( با حضور غنی، حکمتیار و اتمر) رهبری می شود. هدف این است تا دیر نشده، باید از عملیات مشترک جمیعت، جنبش و نفرات محمد محقق درکابل و شمال جلوگیری شود و به آنان فرصت داده نشود که خود را جمع و جور کرده و درکابل مزاحمت خلق کنند.
اما این برنامه محکوم به شکست است و پلان محفل ارگ از نظر وقت و زمان «اکسپایر» شده است. دیگر چانس کشانیدن بدویت سیاسی گذشته به امروز کار آمدی ندارد.
 
غنی- اتمر به دو دلیل به کشاندن گذشته به امروز امیدوار شده اند تا قدرت را به قول خود شان یک دست و «ملی!» بسازند: ضعف دکترعبدالله، تحریک انگلیس وپاکستان.

 کنار گذاشتن توافق نامه حکومت «وحدت ملی» و بی ارزش سازی عبدالله مثل آب خوردن اجرایی شد. سپس نوبت به جنرال دوستم رسید که به کمک عبدالله وچشمک زدن های جمیعت به سوی ارگ، از صحنه پرانده شد. قربانی سومی، ضیاء مسعود بود که آب از آب تکان نداد. سپس غنی- اتمر یک گام متهورانه دیگر به جلو گذاشتند: بستن عهد و پیمان با گلبدین حکمتیار برای یکسره کردن کامل شریک پنجاه درصدی.
 
خروج جنرال دوستم از کابل و اقامت گزینی درترکیه، به شکلی فریبنده، خیال محفل ارگ را آسوده ساخت تا جهت یکسره کردن جمیعت اسلامی به اقدامات کارتمام دست بزند. کشتن معترضان خیابانی هم طبق برنامه انجام گرفت اما کشتار دسته جمعی سران جمیعت و شورای نظار با شکست رو به رو شد که درنتیجه، تمامی دست آورد هایی که مرحله به مرحله حاصل شده بود، درخطر قرار گرفت. ازهمین جا بود که موج برگشت به همان نقطه اول ( تیم کوچک تداوم وتحول، بی شیمه که فقط به کمک خارجی بند است) شروع شده است. حکمتیار توان بیرون کشیدن شتر غنی- اتمر از چاه اشتباهات را ندارد. او خودش را اگر بتواند نجات دهد، کمال کرده است.
بعید است راه اندازی علی الحساب جنگ درتخار، تهدید «شورای نجات» علیه حیاط خلوت محفل ارگ را خنثی کند. بالا بردن فلیته آتش در شمال، کار دولت کابل را زود تر یکسره خواهد کرد.

اشاره: بشیر «قانت» از قوماندانان سابقه حزب اسلامی است که دراواخر دهه هشتاد میلادی با برخورداری از کمک های شورای نظار که به سرعت در ماوراء کوکچه در پیشروی بود، با قوماندان دیگر حزب ، بشیر شهادتیار از خان آباد تا چاه آب خانه به خانه جنگید و شهادتیار را از منطقه بیرون راند و مقارن این احوال شبکه های ارتباطی قوماندانان دیگر حزب اسلامی، ملاپیرام قل، قاضی کبیر، مامور حسن و دیگران متلاشی گشته بود. اکنون با «ظهور» دوباره حکمتیار، در تخار «ظهور» کرده است.