-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

انفصال هابیل از ریاست دفتر لوی درستیز، آغاز سر به تالاقی یک دوره ای است که تلخی هایش هنوز چندان احساس نمی شود. زود باشد که نوبت به دکترگلبدین خواهد رسید و دیگران باید از همین حالا در صف شوند... حکم روزگار چپه را راسته و راسته را چپه می کند..