-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۳, جمعه

سفر رحمت الله نبیل نشان می دهد که ارگ درآستانه تغییراتی نا دلبخواه قرار گرفته است

سفر رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی به انفره برای دیدار با جنرال دوستم، بیانگر آن است که موتور تحولات سیاسی را سریع تر شده است.  ورود وی به میدان معرکه میان ارگ کابل و «شورای نجات» این احتمال را برجسته می کند که وی حامل دو پیام یا محاسبه واضح یا خاموش- یکی از کانال خارجی و دیگری از جریان داخلی- برای دوستم است. شاخص اصلی تحرکات اخیر این است که دولت کابل درآستانه یک تغییر ناگزیر قرار دارد؛ درغیر ان، مطالبات برای تغییر به تهدیدی بدل می شود که برای هیچ یکی از طرف ها نتیجه مثبت ندارد. به نظر می رسد مداخله سفارت امریکا  واتحادیه اروپا به یک مسآله ای که چندان ربطی به آن ها ندارد، بخشی از تحرکات چند جانبه برای مدیریت بحران بوده و درکنار آن پنجره های دیگری به سوی دوستم درحال بازشدن است.