-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۶, دوشنبه

گروه محور مردم، نمادی کمرنگ از روی گردانی مایوسانه از صداقت امریکاییان است

اگرچه جریان فعالیت «محور مردم» از تیررس نظارتچی های شبکه ها دور نیست، درحلقات اطلاعاتی وابسته به سفارت امریکا و ناتو لابد این ارزیابی جریان دارد که کدام یک از بازیگران خارجی در عقب گروه محور مردم ( ساخته شده از بقایای تیم کرزی) قرار دارد. صف بندی اعضای تشکیل دهنده آن به چه شکلی است. شماری از افراد کاملن نزدیک به شبکه سپاه پاسداران درآن دیده می شوند. تیم کرزی با ایران روابطی تنگاتنگ دارد و کرزی از دو سال به این سو، سفرهای تحریک کننده ای در سطح منطقه انجام داده و حتی بی پرده از بیرون راندن نیروهای امریکا از افغانستان سخن راند. اتحاد یا ائتلاف بین شورای نجات وتیم کرزی دور از تصور نیست. 
گروه محور، بزنس خود را از سردادن شعارهای ضد پاکستان شروع کرده است. اما عده ای اندکی از مردم می دانند که کرزی- فهیم بیش از بیست بار با پاکستانی ها مهمانی خوردند. مشوق ها مبادله کردند اما نتیجه به دست نیامد. کرزی- فهیم با حفظ رابطه مخفی با طالبان، حتی یک روز پاکستان را به بستن شاهراه چمن- تاجکستان به روی کاروان های پاکستان تهدید نکردند حال آن که غنی چنین کاری را انجام داده است.