-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

اضطراب شدید در جمع گروه چهارنفره در ارگ

خبرواصله مشعر است که اختلافاتی در پیوند به نحوه برخورد با جنرال دوستم و بحران اخیر تشدید شده است.خبرواصله مشعر است که اختلافات در محفل اردگ در پیوند به نحوه برخورد با جنرال دوستم و بحران اخیر تشدید شده است. این اختلاف زمانی قوت گرفت که نیروهای بین المللی با نادیده گرفتن دستور التماس آمیز ارگ، از اقدام برای فرود اجباری طیاره جنرال دوستم به وسیله جنگنده های شکاری پرهیز کرده و صرفاً مانع نشست طیاره به میدان هوایی مولانا شدند.

در ماجرای جلوگیری از  فرود آمدن  طیاره حامل جنرال دوستم به میدان هوایی مولانا در مزارشریف، هم نیروهای بین المللی هم محفل چهارنفره ارگ که به نام قانونیت پیوسته دهل دو سره می کوبد،  قانون اساسی افغانستان را زیر پا شده است و هر دو طرف ملزم به پاسخ دهی می باشند.

نکته تشویش آفرین این است که  پای نیروهای بین المللی به عنوان یک طرف دخیل درقضایای داخلی کشور و مددکار با گروه چهارنفره خواهی نخواهی به این مناقشه کشیده شده است. کشاکش و زورآزمایی تازه آغاز شده و بی تردید حوادثی به مراتب دراماتیک در پیش است. نقش سید منصور نادری به عنوان شریک جنگ های اپراتیفی ارگ در بغلان، اوضاع را بهبود نخواهد داد.
راه حل، تطبیق فوری و بی قید وشرط موافقت نامه ( رنگ زردی سیاسی وتاریخی) غنی- عبدالله  و تمکین به تعهداتی است که دکترغنی در شروع ورود با جنرال دوستم با تکت مشترک به سوی ریاست جمهوری اعلام کرده بود. بحث اصلی، بررسی و حقیقت یابی در باره عملیات مرگبار درشمال علیه جان جنرال دوستم بود که در آن زبده ترین نفرات خود را در مقابله با گروه اپراتیفی شورای امنیت ملی از دست داد و احمد ایشچی را  که شامل بسته عملیاتی بود، به زودی به عنوان یک دام رقابتیبه سوی جنرال دوستم هُل دادند. نیمۀ دوم بحران، ناکامی غنی- اتمر در انهدام فزیکی سران جمیعت و شورای نظار بود و عدم همکاری ناتو وامریکایی ها در زمینه بازداشت و فرود اجباری طیاره دوستم، اینک برتوسن بحران قدرت به شدت تازیانه کوفته است.
راه حل عمومی، توقف ماشین دولت ( دستگاه غنی، اتمر، استانکزی، عبدالله و گلبدین ) و تشکیل یک شورای رهبری موقت متشکل از تمامی نیروهایی است که اکنون درتقابل با هم قرار داده شده اند. بعد از دوره نادرشاه که از همان زمان مهره های پشت همزیستی واقعی در کشور را یکه یکه درهم شکست، این دومین خیزش مضحک برای بازگشت به سیطره ستم شاهی به شمار می رود. اولی به لطف و بی لطفی روزگار پیروز بود؛ این دومی، دردامی که خودش پهن کرده گیر افتاده است. به راستی که فاز دوم تکرار تاریخ مضحکه بار می آورد.