-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

خینه بعد از عید

پاسپورت‌ افراط‌گرایان انگلیسی باطل می‌شود.

شاید پیام ناگفته این است که آن ها به افغانستان یا پاکستان بروند. ماموریت شان ختم است!؟بیش از 150 افراط‌ گرا و مجرم در انگلیس سلب شهروندی شده و دیگر نمی‌توانند به کشورشان بازگردند.

به گزارش خبرگزاری موج، ساندی تایمز نوشت: وزرای دولت به دلیل نگرانی از هجوم شبه‌نظامیان و افراط‌گرایان از سوریه اجرای "دستورات محرومیت" را سرعت بخشیدند.

این روزنامه با اشاره به آمارهای منابع امنیتی نوشت، پاسپورت ‌بیش از 40 مظنون در سال جاری میلادی باطل شده است. همچنین آنهایی که سلب شهروندی شدند، مردان مسلح و عروس‌های جهادی هستند که به سوریه رفته بودند. همگی آنها شهروند دو تابعیتی هستند که شامل افرادی می شوند که متولد انگلیس و از والدینی با ملیت های متفاوت هستند.

یکی از منابع امنیتی ارشد انگلیس به روزنامه ساندی تایمز گفت: ما افراد زیادی را داریم که می خواهند به کشور بازگردند اما ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.

وزیر امنیت انگلیس نیز گفت: تحت پیگرد قرار گرفتن و محکومیت همیشه رویکرد ما برای رویارویی با تروریست هاست.