-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳, سه‌شنبه

قمار بازی ارگ و حکمتیار برسر پنجشیر- شمالی


برکشیدن قوماندان الماس «زاهد» برسکوی یک مقامی عالی دولتی که هیچ به وی نمی خواند، برخاسته از تصمیم مشترک ارگ و حکمتیار است. محاسبه اصلی، ایجاد رقابت های محلی در «شمالی» و تسری آن به پنجشیر و گذرگاه سالنگ است تا همه چیز به آسانی «تحت مدیریت» آورده شود. گام بعدی، جهش کارتمام به سوی بلخ و جوزجان است. 
     مبارزه مخفی برسر سنگرگاه پنجشیر از مدت ها پیش درسطح منطقه و دسته جات داخلی شدت داشته است و بستر «شمالی» ( ورودی اصلی به کابل) بخشی از آن است.
تهدید روسیه بر احتمال حمله قوای روسی بر لانه های داعش درافغانستان و اظهارات غیرت «بهیر» داماد حکمتیار درخصوص فعالیت زندان های امریکایی در پنجشیر، درهمین راستا تنظیم شده و پنجشیر نقطه تقاطع درنقشه امریکا و محور ایران- روسیه به شمار می رود. دلیلش ساده است: قطع احتمالی مسیرشمال از استقامت های سالنگ شمالی، پنجشیر و سالنگ جنوبی تا پهندشت شمالی برای امریکایی ها و رژیم کابل اکنون یک کابوس واهی نیست، چالشی زنده به شمار می رود. آن ها با تکیه بر خاندان مارشال فهیم و چند قوماندان پودر فروش، قمار خود را چاق کرده اند، اما برای درهم کوبی واضمحلال این پلان، اگر سبوتاژ روسیه و ایران را به عنوان عامل بیرونی جدا فرض کنیم، از منظر داخلی، کاریزمای جاودانه احمد شاه مسعود، از بلندای «سریچه» فرماندهی مقاومت تاریخی را برعهده خواهد داشت.