-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

تحلیل گران امریکا درمورد افغانستان چقدر گمراه شده اند!

روزنامه نیشن چاپ پاکستان مقاله ای را تحت عنوان ( یگانه راه ختم جنگ درافغانستان) به قلم رابرت بروسیج امریکایی منتشر کرده است.  
رابرت بروسیج می گوید: با وجود آن که بحث «اول امریکا» "America First" دردولت ترمپ اعلام شده است، به نظر می رسد که وی قصد دارد شکست های گذشته امریکا درافغانستان را دو برابر کند. وی تا کنون در رابطه به  آزمایشات موشکی کوریای شمالی و روسیه گیت، و افزایش قوا در افغانستان توجه زیادی نکرده است. اما فشار وزارت دفاع به هدف اعزام نیروهای بیشتر به بیانگر آن است که ترمپ دریک جنگی که موضوع خروج درآن مطرح نیست غرقه می شود. ما درافغانستان نیازی به تلفات بشری بیشتر نداریم،  ما به یک استراتژی جامع برای جنگ بیشتر در افغانستان نیاز نداریم. ما باید برای خروج از آن جا یک تصمیم ساده اتخاذ کنیم.