-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۰, سه‌شنبه

امریکا همه روزه برای ایران یک ساز نو رسانه ای می زند

آموزه های حوادث گذشته نشان داده که درداغ ترین مراحل ایرانی ستیزی، با ایران درمذاکره وتبانی بوده اند.
ایسنا: وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خصمانه مقامات این کشور علیه جمهوری اسلامی گفت که شرط برقراری رابطه مداوم و مثبت ایران و آمریکا، تغییر رژیم در ایران است. به گزارش دیلی کالر، جیمز متیس در ادعاهایی خصمانه علیه جمهوری اسلامی گفت: بهبود روابط میان ایران و آمریکا بسیار دشوار خواهد بود چراکه این کشور دموکراسی واقعی ندارد. وزیر دفاع آمریکا گفت: همه مقامات خاورمیانه از تل‌آویو تا مصر به من گفتند که رژیم ایران یک مشکل بزرگ است.