-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۷, شنبه

تصادم قریب الوقوع بین ارگ و «شورای نجات» درکابل

تا این دم٬ موضع گیری سیاسیون «پنجشیر» مشخص نیست که در دفاع از «شورای نجات» ایستاده اند یا با ارگ به توافقاتی رسیده اند. 
 

 
براساس اطلاع ( غیررسمی) واصله از یک منبع دولتی، سران «ائتلاف برای نجات» برای اثبات قدرت خود سرگرم سازماندهی یک تجمع عظیم درکابل اند و بر انتقال هزاران تن از وفاداران شان از مناطق مختلف شمال افغانستان در پایتخت فیصله کرده اند.
 
در برنامه ظاهرا قید شده است که با درنظرداشت ملحوظات امنیتی و مقابله با هرگونه اعمال خشونت احتمالی از سوی واحد های جنگی دولت٬ (چنان که درجریان اعتراضات «رستاخیزتغییر» دیده شد) نمایش گسترده اعتراض خیابانی شامل مانور استفاده از اسلحه نیز خواهد بود.

همین منبع می گوید که دولت تحرکات طرف مقابل را زیر ترصد دارد و افزون بر آماده سازی قطعات گارنیزیون٬ پی پی اس و لباس شخصی های نفوذی، تمامی واحد های ملیشیایی حزب اسلامی را مسلح کرده و در وضع الجیش های معروض به خطر جا به جا کرده است.
 
 بحث قدرت نمایی زمانی مطرح شد که  تلاش های برخی از اعضای مجلس نماینده گان به خاطر میانجی گری میان «ائتلاف نجات برای افغانستان» و تیم ارگ ناکام شده است.
مانورهای سیاسیون که طبق معمول در زمان کرزی به زود ترین فرصت از سوی سفارت امریکا یا از سوی حامد کرزی مورد رسیده گی قرار می گرفت؛ این بار پس از شکست ماموریت معصوم «استانکزی» هیچ مرجعی به هدف تفاهم با «مثلث استانبول» اقدام نکرده است.  گزارش مشعر است که حتی دکترغنی، درمحضر وساطت گران سه سردمدار «ائتلاف» را «دزدان حرفه ای» خوانده است.

درگزارش آمده است که موضع سیاسیون «پنجشیر» درین تحرکات هنوز مشخص نشده است که آیا در عملیات تصفیه حساب با ارگ٬ درکنار «مثلث استانبول» می ایستند یا ( طوری که گفته می شود) با تیم ارگ در مورد دفاع از حاکمیت موجود به توافقاتی دست یافته اند.