-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

احتمال سقوط سه باره ولایت کندز

منابع حاضر درصحنه از ولایت کندز خبر می دهند که محاصره شهر درهفته های اخیر از سوی دسته جات مختلف تروریستی تنگ تر شده است. نیروهای دولتی درحالت دفاعی قرار دارند و اکثراً «سیل بین» حوادث اند. خانواده های نسبتاً مرفه خروج از شهر را شروع کرده و به سوی ولایات همجوار در فرار اند. گفته می شود که اکثریت شورشیان در چهارسوی کندز، به گروه های تروریستی منطقه ای و خارجی مرتبط اند.