-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

زمانی که کشورهای سوریه و عراق در پاکسازی داعش سرگرم اند باید خواستگاه دیگر، آماده برای حضور تروریستانی باشد که آوازه خشونت و بی رحمی آنان سراسر جهان را در وحشت فرو برده است.

جنرال دوستم ماه ها قبل خبر از انتقال نیروهای داعش به شمال افغانستان را رسانه ای کرد و برخی مقام های روسیه در روزهای نبرد با داعش در سوریه از برنامه جابه جایی این نیروها درقلمرو افغانستان توسط امریکا پرده برداشت.
داعش به مانند طالبان هر روز بیش از گذشته بر شمال افغانستان مسلط می شود و ولایت های مهم را یا تصرف می کند و یا در تهدید مدام سقوط قرار می دهد تا قدرت های بزرگی چون امریکا همان گونه که عراق را به کشور ویران و مصیبت زده بدل کرد این سرزمین را در ترورسیم فرو برد.