-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۹, پنجشنبه

امریکا به ترکیه: به جنرال دوستم اجازه بازگشت ندهید!

اشاره: درحالی که حکومت کابل هرگونه تفاهم با مخالفان را به معنای ختم هژمونی غیرمشروع خویش تعریف می کند، جنرال دوستم بار دیگر برسکوی قهرمان تغییر و نجات فراز آمده است.روزنامه ویسا چاپ کابل ( نزدیک به منابع قدرت درکابل ) به نقل از یک «منبع مؤثق» خبر داده است که امریکا ترکیه را تحت فشار گذاشته است که از دادن اجازه بازگشت جنرال دوستم به افغانستان خود داری کند. 

منبع گفته است که هرگاه راه ورود به افغانستان به روی جنرال مسدود شود، فرزند وی (باتوردوستم) فعالیت ها درائتلاف تازه تأسیس میان جنبش ملی، جمیعت اسلامی و حزب وحدت مردم را برعهده خواهد گرفت. روزنامه مدعی است که ائتلاف انقره یک رشته همایش های بزرگ اعتراضی را در کابل و مزارشریف برنامه ریزی کرده و «جنبش روشنایی» به رهبری احمد «بهزاد» نیز درهمسویی با آن ها قرار گرفته است. جنبش روشنایی اعلام کرده است که راه پیمایی اعتراضی علیه دولت را در ماه اسد از سر خواهد گرفت.
 محفل ارگ با توجه به تحرکات تازه جنبش روشنایی، شماری از بسته گان قربانیان حمله مرگبار یک سال پیش به تظاهرات "جنبش روشنایی" در کابل را تشویق کرده است تا شکایتی را علیه سران این جنبش به دادستان کل ارائه کنند. لوی سارنوالی درنقش شریک ابزاری حکومت به هدف سرکوب مطالبات فزاینده مردم، دریک مسیر منفی افتاده است. روزنامه ویسا به این نکته نیز اشاره کرده است که هرچند حکومت کابل رو به فروپاشی است، اما جامعه جهانی به دلیل نبود بدیل لازم برای حاکمیت کنونی، از آن حمایت می کند.