-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۶, دوشنبه

تنها نیرویی که می تواند ارگ را مهار بزند، اراده عمومی برای تغییر واصلاحات است. غنی- اتمر حمایت جنوب و شرق را از دست داده اند. مردمان ساکن درافغانستان به خاطر باقی ماندن یک گروه کوچک مجزا از منافع افغانستان، مایل به پنج کشی بر روی همدیگر نیستند.