-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

نوبت داعش افغانستان رسیده

حسن دانایی فر کارشناس ایرانی:
داعش نظامی تمام شد، داعش امنیتی هم تمام شد اما داعش فکری همچنان می تواند ادامه پیدا کند. مهم اینست که سر ما کوبیده شد. هرچند ویرانی ها و تخریب های زیادی به ملت عراق وارد کرد، اکثر شهرهایی که داعش وارد شد لطمات فراوانی زدند. سر داعش به عنوان افعی له شد اما برخی ناامنی ها از جانب آن ها محتمل است.