-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۲, پنجشنبه

اعلاميه سخت ریاکارانه از سوی اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا، کشورهاى عضو آن درافغانستان و ناروى خواستار پايان به موقع تحقيقات در مورد نقض جدى حقوق بشر و سوء استفاده که براساس ادعا، جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهورمرتکب آن شده است در يک محکمه عادلانه که فرايند قانونى در آن مراعات شده باشد مى باشند معافيت وجود نداشته باشد .
اتحاديه اروپا، کشورهاى عضو آن درافغانستان و ناروى از تمام افغانها مى خواهند تا به هدف ترويج صلح، ثبات و ديموکراسى مبتنى براحترام کامل به قانون توسط همه شهروندان بدون در نظرداشت موقف و جايگاه اجتماعى کار کنند.
اشاره: اتحادیه فریبکار اروپا هیچ گاه در موردکشتار چهارراهی زنبق، قاتلان فرخنده، مجازات آدم کشان طالب در زندان ها، کشتارجوانان کابل، کشتار ریاست ده، کشتار شفاخانه نظامی کابل و ... اعلامیه نداد و نگفت که «معافیت وجود نداشته باشد.»