-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۷, سه‌شنبه

پلان دستگیری جنرال دوستم خنثی شد

چرخبال های اکمال کننده طالب وداعش «مشکوک» اند یا طیاره جنرال دوستم؟پایگاه های اطلاعات فضایی امریکا و ناتو طیاره حامل جنرال دوستم را از فرودگاه انقره رد گیری کرده و از قبل میان ارگ و امریکایی ها هم آهنگی شده بود که جنرال نباید در منطقه استراتیژیک شمال افغانستان درکنار عطا محمد نور سنگر بگیرد. فیصله به این بود که وی مجبور به آمدن به کابل شود تا آسان تر محاصره ، دستگیر و بی حیثیت ساخته شود. اما جنرال زیرک و روزگار چشیده، به موقع مسیر عشق آباد را در پیش گرفت و بدین ترتیب، سناریوی مشترک نیروهای بین المللی و محفل ارگ به هم خورده است.
منابع نزدیک به دوستم با تکیه بر دپلوماسی فعال، از تایید این خبر طفره رفته و اینک مقامات بلخ  گفته اند که طیاره ترکی حامل مهمانان ترکی بوده و جنرال هنوز در انقره به سر می برد. این خبر متناقض و مظنون به نظر می آید. پیش ازین نیز هیچ گاه تردد طیارات ترکیه که به عنوان عضو باشگاه ناتو درافغانستان ثبت نشده است. 
حضور یا غیابت جنرال درطیاره یک بخش مسأله است. اما به رُخ دیگر ماجرا توجه کنید:
یک مقام حکومتی که از ذکرنامش پرهیز کرده به رادیو آزادی گفته که اطلاع رسیده بود یک طیاره مشکوک ترکیه را به مقصد مزارشریف ترک کرده است.
درین شانزده سال، که جنرال دوستم ده ها بار به ترکیه سفر داشت، هیچ هواپیمای «مشکوک» از ترکیه به سوی افغانستان مورد پیگرد قرار نگرفته بود؛ حالا با تغییرآب وهوای سیاسی در ارگ، گپ به این جا رسیده که «مقامات» کابل که ازمرگ خود خبردارند نه از آمد وشد پرنده ها در آسمان افغانستان، نسبت به طیارات مشکوک ابراز مسئولیت می کنند. به گفته مقام مجهول ساکن ارگ، به خلبان هواپیمای جنرال دوستم سفارش شده بود که تا «روشن شدن حقیقت»، طیاره مشکوک به میدان هوایی کابل فرود بیاید. این مقام عضو محفل ارگ، دربارۀ گردش و انتقالات رسوا آمیز طیارات «مشکوک» در مناطق مختلف شمال و غرب که هماره در نواحی زیرنفوذ تروریست ها نشست می کنند، هیچ گاهی صدای خود را بلند نکرده اند.