-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۴, شنبه

فتوای کارتمام امرالله «صالح»: اسلام سیاسی، اسلام نیست


برای نخستین بار پس از سقوط حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن) بربیخ وبنیاد جنگ و جهاد «تنظیم های اسلامی افغانستان» مُهر ابطال کوبیده شد. 

تمامی مکاتب هراس افکنی در پاکستان ایجاد شده است.

امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی در چهارمین نشست گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه در بامیان گفته است که پاکستان از هراس افکنی استفاده ابزاری می‎کند و تمامی مکتب‎های هراس افکنی و تندروی در پاکستان ایجاد شده است و در این کشور فعال هستند.

صالح بیان کرده است که باید به یاد داشت که اسلام سیاسی، اسلام نیست؛ بلکه یک مکتب فکری است، اسلام تندرو هم اسلام نیست، بلکه یک مکتب فکری است و هراس افکنی تا اندازه ای تفسیرش را از این دو مکتب می گیرد و مرکز این سه عنصر امروز در پاکستان است.

این روشنگری ها درخصوص هراس افکنی در جمع نمایندگان بیش از 10 کشور آسیایی، اروپایی، آمریکایی، سازمان ملل و ناتو در حالی انجام می شود که گفته می شود عدم شناخت دقیق کشورهای آسیای میانه از افغانستان باعث شده است که آنها در مبارزه مشترک علیه گروه های تندرو به افغانستان کمک نکنند.

اشاره: از جمع منسوبین نهضت اسلام گرای سیاسی افغانستان، هیچ کسی این چنین قفاق تاریخی به صورت نهضتی ها نکوبیده است.