-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۳, سه‌شنبه

قطر، سیلی عربستان را با سیلی جواب داده

روزنامه رای الیوم چاپ لندن نوشته است که اینک پنج نوع واکنش علیه قطر دردستور کار است:

نخست: تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس. دوم: توقف کامل پخش شبکه الجزیره و دیگر شبکه های وابسته به قطر در ماهواره عرب ست که مقر آن در ریاض است و نایل ست که مقر آن در قاهره است. سوم: ارائه مستنداتی به دیوان لاهه درباره دست داشتن برخی شخصیت های قطری در حمایت مالی از گروه های تروریستی که حتی برخی از آنها عضو خاندان حاکم هستند. چهارم: گنجاندن قطر در لیست تحریم های شدید مالی و اقتصادی. پنجم: خالی کردن سپرده های امارات و عربستان در بانک های قطر (18 میلیارد) و بلوکه کردن پول های قطر در چهار کشور یاد شده.