-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۴, چهارشنبه

بوی معادن افغانستان در دماغ دونالد ترمپ پیچید

روزنامه نیویورک تایمز نگاشته است که ترمپ که دراعزام سربازان تازه نفس به افغانستان تردید داشت اکنون به این نظر رسیده است که استخراج معادن افغانستان می تواند حضور امریکا درین کشور را توجیه کند. قرار است یک هیات از جانب کاخ سفید روانه کابل شود. طرح استفاده از معادن افغانستان ظاهرا از سوی ستیفن فینبرگ رییس کمپنی داین کورپ به ترمپ داده شده اما وی گفته است که منابع مهم زیرزمینی در مناطقی است که طالبان درآن مسلط اند. 
نیویورک تایمز از مذاکرات میان اشرف غنی و ترمپ درین باره سخن گفته اما نوشته است که اگر ترمپ به این خیال است که عواید معادن برای بیماری های بی شمار افغانستان درحکم یک نوشدارو خواهد بود، در واقع خودش را فریب داده است. لاوریل میلرتحلیل گر در موسسه پژوهشی راند که سابق برای وزارت خارجه امریکا نیز کار کرده است به نیویورک تایمز گفته است که « بهره برداری از ذخایر و منابع و استفاده آن به مقاصد نظامی خطرناک است. موانع قابل توجهی دررابطه وجود دارند و چنین توافقی، نسبت به هدف اصلی امریکا برای حضور درافغانستان شک و تردید هایی را سبب می شود. 
نیویورک تایمز نوشته است که بحث استخراج معادن عظیم افغانستان که قبلن به یک تریلیون دالر تخمین زده شده برای ترمپ به عنوان یک تاجر جاذبه دارد. ترمپ به این نظر است که این معامله «برد برد» است که اقتصاد را بالا می برد، برای امریکاییان اشتغال می آفریند و برای کشورش به منزله پیاده شدن به ساحل سرخ مارکیت معادن است که چینایی ها آن را درانحصار خود گرفته اند.