-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۶, دوشنبه

سپنتا درنقش موم وایلفی دیگر کار آیی ندارد

دکتر سپنتا هنوز حاضر نیست در باره بازکردن دروازه زندان بگرام و پلچرخی به روی هزاران تروریست در زمانی که شخص شخیصش مشاور شورای امنیت ملی بود یک کلمه گپ نمی زند؟ ازین همه لشکر «خبرنگاران» هیچ کسی سراغش نرفته و اندرین باره یک لقمه سوال حسابی در دهانش نه تپانده است. کرزی، فهیم و سپنتا درین باره یک تریلر گناه و مسئولیت تاریخی را به دنبال خود می کشند. تغییرات درحال آمدن است و گروه غنی- اتمر میدان را باخته است. آرایش قدرت سیاسی ازین بعد، به شیوه گذشته نا ممکن است و واسطه هایی بی خطر مانند سپنتا که درنقش موم و ماده چسبنده ظاهر می شوند، فایده ای برای آینده نظام سیاسی سالم درکشور ندارد. شعارهای تکراری کرزی که معطوف به عقده مندی شخصی در برابر امریکا است به درد منافع ملی افغانستان نمی خورد. یکی از شاخصه های تغییردر شرایط فعلی آن است که هیچ پادشاهیی به دور دوم نمی رسد.