-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

یک گزارش اولیه و تایید ناشده از منابع شخصی درز کرده است که حکمتیار با شبکه های وابسته به جنرال دوستم درتماس و مشورت قرار گرفته است.